Aktualności


MIESZKO I

JADWIGA ŚLĄSKA

wiskitki

frombork

MARX

ŚWIĄT

ŚWIĄT

STREJLAU

Emisje 2023

Temat: POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻT NA POCIĄGACH KOLEI DOLNOŚLĄSKICH MIESZKO I
Seria: PLBM
Emisja: 2023-2
Nakład / quantity: 5000 sztuk
Data sprzedaży / date of sale: 13.10.2023
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica
www.muzeum-miedzi.art.pl
Cena/Price: 30 Złotych
Projektant/Author: Piotr Wajs

Temat: POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻT NA POCIĄGACH KOLEI DOLNOŚLĄSKICH JADWIGA ŚLĄSKA
Seria: PLBM
Emisja: 2023-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk
Data sprzedaży / date of sale: 13.10.2023
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica
www.muzeum-miedzi.art.pl
Cena/Price: 30 Złotych
Projektant/Author: Piotr Wajs

Temat: WISKITKI
Seria: PLBL
Emisja: 2023-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk
Data sprzedaży / date of sale: 01.09.2023
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: www.esouvenir.pl
Cena/Price: 30 Złotych
Projektant/Author: Żak/Jarosław Szafaryn

Temat: FROMBORK MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA
Seria: PLBK
Emisja: 2023-1
Nakład / quantity: 5000 sztuk
Data sprzedaży / date of sale: 30.06.2023
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork
www.muzeumkopernika.pl
Cena/Price: 30 Złotych
Projektant/Author: Monika Alicja Żak

Temat: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE - ORŁY GÓRSKIEGO - JOACHIM MARX
Seria: PLAM
Emisja: 2022-23
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 17.2.2023
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzerze Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
www.muzeumsportu.waw.pl
banknoty@muzeumsportu.waw.pl
Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.orlygorskiego.esouvenir.pl
Cena/Price: 30 Złotych
Projektant/Author: Monika Alicja Żak

Temat: 31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Seria: PLBD
Emisja: 2022-2
Nakład / quantity: 3000 sztuk (nowy wzór)
Data sprzedaży / date of sale: 29.01.2023
Dostępność / availability:
Miejsce sprzedaży / point of sale: Uwaga: sprzedaż online poprzez platformę: www.siemashop.pl od 29.01.2023
Cena/Price: 31 Złotych
Projektant/Author: Jurek Owsiak